Skuteczna komunikacja w Aptece. Czyli jak budować dobrą opinię o Aptece i trwałe relacje z pacjentami.

Współczesne apteki, w dobie silnej konkurencji, poza wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, muszą również sprostać wymaganiom ekonomicznym, dostosowując swoją ofertę do wymagań rynku. Pacjenci aptek w swoich wyborach kierują się głównie ceną leków i poziomem usług farmaceutycznych, a także komfortem, jaki zapewnia skuteczna i satysfakcjonującą obie strony komunikacja. Szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem oraz opieki farmaceutycznej, stają się jednym z ważniejszych narzędzi budujących wysoką pozycję apteki w opinii pacjentów.

Technik farmacji – fachowy doradca i skuteczny sprzedawca (dla techników farmaceutycznych i słuchaczy szkół farmaceutycznych)

Technicy farmaceutyczni stanowią w aptekach istotne wsparcie farmaceutów. W większości przypadków, za pierwszym stołem najczęściej spotkamy właśnie technika, który obsługując pacjenta, musi wykazać się zarówno wiedzą merytoryczną, jak i wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi i sprzedażowymi. Udokumentowane umiejętności z zakresu doradztwa i  psychologii sprzedaży, wyróżniają technika farmaceutycznego na rynku pracy, będąc ważnym atutem w procesie rekrutacyjnym.

Fachowy doradca i skuteczny sprzedawca usług (dla gabinetów kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych etc.).

Konkurencja w obszarze działalności prywatnych gabinetów specjalistycznych sprawia, że konieczne staje się stałe zwiększanie kwalifikacji i jakości usług. Jednak, jak pokazują wyniki badań, pacjenci i klienci, w coraz większym stopniu zwracają uwagę na jakość obsługi. Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb pacjenta nie tylko buduje pozytywną opinię o placówce, ale przekłada się również na wyniki finansowe gabinetu.