Skuteczny Przedstawiciel handlowy w dystrybucji leków i suplementów (komunikacja, wiedza o obszarze produktowym, sprzedaż).

Specyfika pracy przedstawicieli handlowych, zajmujących się dystrybucją leków i  suplementów, wymaga wysokich kwalifikacji zarówno w obszarze oferowanych produktów, jak i miękkich umiejętności komunikacyjnych. Aby osiągnąć sukces zawodowy i czerpać satysfakcję ze sprzedaży warto dokładnie zdefiniować swoje cele oraz silne strony, a także poznać klienta i utrzymać z nim dobre, długotrwałe relacje.

Podstawy ziołolecznictwa w zakresie produktów leczniczych i suplementów diety pochodzenia naturalnego.

Zioła i preparaty otrzymywane z roślinnych surowców leczniczych, z roku na rok stanowią coraz ważniejszy segment rynku OTC. Różnice pomiędzy na pozór podobnymi produktami mogą jednak sprawiać, że ich jakość i skuteczność będzie diametralnie różna. Dzięki znajomości podstaw ziołolecznictwa, towaroznawstwa i specyfiki rejestracyjnej znacznie łatwiej ocenić realną wartość danego surowca, czy specyfiku. Szkolenie to dedykowane jest zwłaszcza osobom rozpoczynającym pracę w obszarze szeroko rozumianego rynku leku roślinnego i  naturalnego.