Wycieczki i terenowe zajęcia botaniczne, dostosowane do potrzeb odbiorców.

Wiedza o otaczającym nas świecie natury, sprawia, że lepiej go rozumiemy. Znajomość otaczającej nas przyrody, charakteru i różnorodności siedlisk oraz właściwości gatunków drzew i roślin zielnych, to ważny element edukacji, na wszystkich poziomach kształcenia. Wycieczki botaniczne, to nie tylko okazja do poznania lokalnej tożsamości przyrodniczej, ale to również znakomita forma rekreacji, sprzyjająca integracji grupy.

Grzyby owocnikowe jako baza surowcowa substancji leczniczych i potencjalne źródło leków.

Królestwo grzybów stanowi bardzo liczną, a przy tym mało znaną, z punktu widzenia właściwości leczniczych grupę surowcową. Świat grzybów owocnikowych jest równie zróżnicowany pod względem, substancji biologicznie czynnych, co świat roślin naczyniowych. Grzyby lecznicze są z powodzeniem stosowane w oficjalnej medycynie wielu krajów Azji, zwłaszcza w leczeniu nowotworów. W Europie, wiedza o leczniczym potencjale grzybów, jest coraz bardziej popularna, co skutkuje kolejnymi preparatami zarejestrowanymi na rynku leków i suplementów diety.

Dzikie rośliny użytkowe w survivalu i turystyce kwalifikowanej – wykłady/warsztaty

Rośliny otaczające człowieka, od zawsze stanowiły najważniejsze źródło surowców umożliwiających nie tylko przeżycie, ale i rozwój cywilizacyjny. To dzięki znajomości roślin jadalnych, leczniczych, nadających się do budowy schronienia i rozpalania ognia, ludzie pierwotni osiągnęli przewagę nad otaczającą ich dziką przyrodą. W czasach dzisiejszych, znajomość właściwości roślin jest cennym uzupełnieniem wiedzy przyrodniczej, a także survivalowej, umożliwiającej przetrwanie w sytuacjach kryzysowych.

Współczesne i historyczne metody rozpalania ognia w sytuacjach kryzysowych – warsztaty.

Dzięki umiejętności rozniecania i utrzymywania ognia, pierwsi ludzie mogli nie tylko skuteczniej chronić się przed chłodem i zwierzętami, ale również przygotowywać łatwiej przyswajalną żywność i zacieśniać więzi społeczne. Do dziś krąg ogniska rozświetlający noc, budzi w nas poczucie bezpieczeństwa. Znajomość różnorodnych metod i praktyczna umiejętność samodzielnego niecenia, czy krzesania ognia z wykorzystaniem naturalnych zasobów, w trakcie dalszych, bądź bliższych wypraw zwiększa poczucie pewności, a także daje wielką satysfakcję.