Kurs pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, dostosowane do specyfiki podmiotu, powinny być stałym elementem programu szkoleniowego każdego zakładu pracy. Aby zdobyte umiejętności mogłyby być jak najlepiej wykorzystane w praktyce, konieczne są szkolenia cykliczne, w trakcie których prezentowane są najnowsze rozwiązania, a umiejętności praktyczne utrwalane w trakcie warsztatów praktycznych. Szkolenie obejmuje wykłady oraz praktyczne ćwiczenia, w trakcie których pracujemy z fantomami, defibrylatorami i innym zaawansowanym sprzętem szkoleniowym.

Kurs ratownictwa taktycznego

Znajomość procedur postępowania ratowniczego, w warunkach pola walki znacznie różni się od działań regularnych w strukturach Ochrony Zdrowia. Dzięki realistycznym, opartym na przykładach praktycznych ćwiczeniach, możliwe jest przybliżenie trudnej specyfiki ratownictwa taktycznego. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów – praktyków, w oparciu o doświadczenia i procedury służb mundurowych.